Categories

Country

Budget

From $
To $

    Date posted

Project Search Result
105 were found based on your criteria
Est.budget: $750 - $1,500 Posted: 08/08/17 Ends: 07/09/17 0 Bids
Looking for a Xamrin developer to build a location based service booking mobile app
Skills:
Est.budget: $750 - $1,500 Posted: 01/06/17 Ends: 01/07/17 0 Bids
Yêu cầu Thích làm sản phẩm cho người dùng cuối, không ngại học kiến thức mới Có kiến thức tốt về ReactNative (hoặc một ngôn ngữ lập trình di động... More
Est.budget: $3,000 - $5,000 Posted: 24/05/17 Ends: 23/06/17 2 Bids
I am looking for someone to create an educational app. I require 1x Native iOS, 1 x Native Android, 1 x Backend (with Admin Panel to Edit Information in App) Project Duration: 2 Months to 2.5... More
Skills:
Est.budget: $250 - $750 Posted: 20/03/17 Ends: 19/04/17 1 Bids
English see below Chúng tôi cần phát triển một ứng dụng di động giúp khách hàng so sánh giá cước taxi bao gồm cả Uber, Grab ở Việt Nam. Sau khi so sánh, khách hàng... More
Est.budget: Negotiable Posted: 17/03/17 Ends: 16/04/17 1 Bids
Cần 1 bạn Freelancer viết ứng dụng đọc tin tức online tự động 1. Cấu hình source tin tức: Lần đầu sử dụng, người cấu hình chọn lựa các trang tin tức... More
Est.budget: $30 - $250 Posted: 29/12/16 Ends: 28/01/17 1 Bids
Design of logo for site online games
Est.budget: Negotiable Posted: 07/11/16 Ends: 07/12/16 0 Bids
Mô tả: + User chọn gói dịch vụ + User đặt lịch booking + Hệ thống hiển thị cho user thấy thông tin của nhân viên sẽ đến làm, + Manager xử lý booking, assign... More
Skills:
Est.budget: $3,000 - $5,000 Posted: 27/10/16 Ends: 26/11/16 2 Bids
I need someone who is very experienced in xamarin, ionic or react navite to create a feature rich, nice looking, mobile app. Our budget is not set as we need to discuss it based on how long you think... More
Est.budget: $250 - $750 Posted: 19/10/16 Ends: 18/11/16 0 Bids
Chúng tôi cần một app dạng kiểu trải nghiệm 3D cho cửa hàng, trong đó tích hợp một số chức năng của web như: tin tức, sản phẩm cơ bản, đăng ký nhận tin... More
Est.budget: $250 - $750 Posted: 30/09/16 Ends: 30/10/16 0 Bids
DropDeck is a tool for startups to create a "pitch deck 2.0" so that investors can find it super easy, fast and confident to review, improving the chance and frequency of making good... More
Skills: